Podnieś prestiż firmy i zyskaj uznanie!

Wzmocnij motywację, zwiększ lojalność i jakość pracy swoich pracowników!

Największą popularnością wśród benefitów pracowniczych, cieszą się te, które są związane ze zdrowiem. W ramach świadczenia pracownik jest uprawniony do korzystania z usług prywatnych placówek medycznych (ponad 1000 placówek w Polsce) – nieodpłatnie.

Wszyscy pracownicy lub część mogą być objęci pakietem medycznym z możliwością rozszerzenia świadczeń na członków rodziny pracownika. W skład kompleksowych usług medycznych wchodzą: badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne wraz z badaniami diagnostycznymi i laboratoryjnymi, dostęp do podstawowej opieki medycznej i konsultacji lekarzy specjalistów, a także możliwość korzystania ze świadczeń dodatkowych, takich jak szczepienia, prowadzenie ciąży czy rehabilitacja.

Cena za pakiet medyczny dla pracowników zaczyna się już od 49 zł / miesiąc, co powoduje zadowolenie u pracownika z dodatkowego benefitu, premii, podwyżki, a także u pracodawcy ze względu na niski koszt.

potrzebne benefity

benefity rozdawane

Źródło danych: Raport Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu” oraz dane z serwisu zarobki.pracuj.pl

Prywatna opieka medyczna to najczęściej oferowane pozapłacowe benefity pracownicze zarówno przez pracodawców (28% Polaków deklaruje otrzymywanie od pracodawcy prywatnej opieki medycznej), a tym samym najbardziej pożądany przez pracowników (42%).

Pakiet medyczny a składki na ubezpieczenie społeczne?

Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie jest wliczana wartość pakietu medycznego udostępnionego pracownikowi, w części sfinansowanej przez pracodawcę. Warunkiem jest jednak, by takie świadczenie pracodawcy dla pracownika wynikało z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub innych przepisów o wynagradzaniu, a także, by pracownik współfinansował to świadczenie (choćby symboliczną złotówką).

Pakiet medyczny a składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Pracodawca finansujący (nawet w znacznej części) pakiet medyczny i tym samym umożliwiający pracownikowi uzyskanie usług medycznych po cenach niższych niż rynkowe, zwolniony jest od obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za to świadczenie.

Zamów prywatną opiekę medyczną dla siebie i swoich pracowników, z której można korzystać od razu, bez czekania na zwrot kosztów leczenia, bez dodatkowych opłat i bez zbędnych formalności.

Oferta pakietów medycznych dla Klienta Firmowego: zobacz szczegoly