FAQ

Pakiety Medyczne – Najczęstsze Pytania

 • W jaki sposób można wykupić Pakiet Medyczny?

Zamów Pakiet Medyczny S7 dla siebie i rodziny: zobacz szczegoly
Zamów Pakiet Medyczny S7 dla swojej firmy: zobacz szczegoly

 • Jaki jest czas oczekiwania na wizytę?

Wizyta u lekarza ogólnego odbywa się w ciągu 24 h od momentu telefonicznego umówienia wizyty, natomiast u specjalisty w ciągu 5 dni roboczych.

 • Czy przedstawiony cennik dotyczy opłat miesięcznych?

Tak. Cennik dotyczy opłat miesięcznych. Umowa trwa 12 miesięcy.

 • Od kiedy mogłabym zacząć korzystanie z pakietu, po jego wykupieniu?

Pakiet medyczny zostaje uruchomiony od 1. dnia miesiąca następnego po opłaceniu. Termin płatności jest do 20. dnia miesiąca poprzedzającego korzystanie z usług. Np. płatność do 20. listopada, rozpoczęcie korzystania ze świadczeń od 1. grudnia. Każda kolejna faktura ma termin płatności do 20. dnia miesiąca. W przypadku wykupienia pakietu po 20. dniu miesiąca, okres włączenia usługi może się przedłużyć do 10. dnia miesiąca następnego po opłaceniu. Warto przeczytać: Ważne Terminy.

 • Jak długie są oczekiwania na konsultacje, bądź badania?

Każdą wizytę rejestrujemy poprzez infolinię medyczną czynną 24h na dobę, 365 dni w roku. Termin oczekiwania na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu to 24h, wizytę u specjalisty 5 dni roboczych, badania rejestrowane są również poprzez Infolinię w jak najkrótszym terminie. Na badania typu rezonans magnetyczny czas oczekiwania wynosi 10 dni roboczych. W pierwszej kolejności Pacjenci umawiani się w Centrach Medycznych Polmed, aby zapewnić jak najszybszy termin wizyty. Warto przeczytać: Jak Zarejestrować się do Lekarza?

 • Czy wizyty u specjalistów są dodatkowo płatne?

Do wizyt/badań wchodzących w zakres pakietu nie ma żadnych opłat. Każdy pakiet ma wyszczególniony dostęp do lekarzy danych specjalności.  Dopłaty są tylko do świadczeń wychodzących poza zakres posiadanego pakietu. Zniżki na usługi wychodzące poza zakres pakietu wynoszą 25% w Centrach Medycznych Polmed, 15% w pozostałych placówkach.

 • Czy jest podana maksymalna liczba wizyt u danego specjalisty?

Nie ma takiej liczby. Pacjent leczy się tak długo jak tego potrzebuje.

 • Czy ilość wizyt jest ograniczona?

Z dostępu do opieki medycznej można korzystać nieograniczoną liczbę razy. Abonament medyczny zapewnia nielimitowany dostęp do prywatnej opieki medycznej w całym kraju. Wyjątkiem są wizyty u psychiatry i psychologa dostępne w pakiecie platynowym w ilości 4 wizyt w ciągu roku.

 • Czy jest również możliwość prywatnego leczenia szpitalnego?

Pakiet medyczne nie obejmują leczenia szpitalnego. Od pakietu niebieskiego wzwyż oferujemy zabiegi Chirurgii Jednego Dnia.

 • Czy jest opieka całodobowa?

Pakiet Złoty i Platynowy posiada w swym zakresie całodobowe wizyty domowe.

 • Na jaki okres podpisywana jest umowa?

Abonament jest korzystny cenowo, ponieważ jest podzielony na płatności miesięczne. Umowa z Klientem podpisywana jest na okres 12 miesięcy. W przypadku wcześniejszej rezygnacji Klient jest zobowiązany do zapłacenia reszty składek za 12 miesięcy. Po 12 miesiącach umowa automatycznie przechodzi na czas nieokreślony.

 • Czy istnieje możliwość zmiany wersji lub wariantu abonamentu?

W dowolnym momencie trwania umowy można podwyższyć zakres abonamentu. Obniżyć abonament możemy po okresie 12 miesięcy od podpisania umowy.

 • Ile czasu trwa zmiana pakietu i w jakim zakresie można go zmienić?

Zmiana pakietu odbywa się z pierwszym dniem następnego miesiąca, zaraz po zgłoszeniu pacjenta (zmianę i opłatę za pakiet należy dokonać do 20. dnia danego miesiąca). Pakiet można zmienić na wyższy w każdym momencie obowiązywania umowy. Na niższy pakiet możemy zmienić dopiero po okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 • W ciągu jakiego czasu otrzymuje się kartę pacjenta?

Imienna Karta Pacjenta oraz potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane na adres podany we wniosku rejestracyjnym do 45 dni roboczych po opłaceniu pakietu medycznego. Do tego czasu należy przedstawiać w placówkach medycznych dokument ze zdjęciem. Podczas rejestracji na Infolinii każdorazowo należy podawać numer PESEL.

 • Jaki jest koszt imiennej Karty Pacjenta?

10 zł – jest to opłata jednorazowa przy pierwszej wpłacie za pakiet medyczny.

 • Czy osoba niepełnosprawna może korzystać z pakietu?

Osoby niepełnosprawne również mogą korzystać z Opieki Medycznej S7.

 • Czy obcokrajowiec może korzystać z prywatnej opieki medycznej S7?

Tak. Do rejestracji niezbędne jest przesłanie dokumentu ze zdjęciem, np. Karta Pobytu lub Paszport.

 • Co wchodzi w zakres pomocy ambulatoryjnej?

W zakres zabiegów ambulatoryjnych wchodzą między innymi:

Biopsja tarczycy i sutka
Kriochirurgia dermatologiczna
Kriochirurgia ginekologiczna
Kompleksowe badanie laboratoryjne
Usługi pielęgniarskie (iniekcje, szczepienia, opatrunki, pomiar RP, nebulizacja)
Cytologia ginekologiczna
Skleroterapia żylaków kończyn dolnych

 •  Co wchodzi w zakres zabiegów rehabilitacyjnych?

Spośród dużej liczby zabiegów znajdującej się w ofercie należą do nich:

Fizykoterapia: galwanizacja, jonoforeza, prądy TENS, prądy interferencyjne, prądy diadynamiczne, elektrostymulacja, prądy Traberta, laser, lampa sollux, ultradźwięku, magnetoterapia, krioterapia, tera puls.
Kinezyterapia: gimnastyka ogólno usprawniająca i lecznicza, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia czynne, ćwiczenia czynne z oporem, ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia wzmacniające , ćwiczenia równoważne.

Hydroterapia: kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych.

Masaże: mechaniczne-aquawibron, leczniczy: klasyczny, segmentalny, drenaż limfatyczny.

 • Dlaczego jest taka różnica w zakresie usług pomiędzy pakietem niebieskim a srebrnym, kiedy różnią się zaledwie 40 zł?

Pakiet srebrny jest bardzo optymalny finansowo przy danym zakresie usług, dlatego większość naszych Klientów wybiera właśnie pakiet srebrny.

 • Czy można opłacać pakiet medyczny miesięcznie?

Istnieje taka możliwość. Należy pamiętać, że pakiet medyczny jest kupowany min. na 12 miesięcy. Płatności można dokonywać raz na: miesiąc, kwartał, półrocze, rok, w zależności od Państwa wyboru.

 • Czy z pakietu można korzystać w dowolnym miejscu w Polsce?

Ze świadczeń w ramach posiadanego Pakietu Medycznego można korzystać na terenie całego kraju, gdzie znajduje się ponad 1000 placówek partnerskich. Nie ma rejonizacji. Będąc na wakacjach lub wyjeździe służbowym, w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu w kraju, można korzystać Opieki Medycznej S7.

 • Czy pakiet medyczny obejmuję opiekę stomatologiczną?

W ramach pakietu od niebieskiego wzwyż oferujemy 20% zniżki na opiekę medyczną stomatologiczną i bezpłatną konsultację. Ponadto, w najwyższych pakietach oferujemy bezpłatne usuwanie kamienia nazębnego oraz lakowanie.

 • Co z zapisem w umowie dotyczącym nieleczenia wcześniej zdiagnozowanych schorzeń?

Jeśli Klient przyzna się do wcześniej zdiagnozowanych schorzeń, taką sprawę rozpatrujemy indywidualnie.

Pakiety dla Pracowników – Najczęstsze Pytania

 • Czy pracownicy muszą mieć umowę o pracę ?

Pracownicy nie muszą być zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę.

 •  Co się dzieję w przypadku, kiedy pracownik się zwolni?

Dopuszczamy taką możliwość. Pracownika, który zakończył współpracę z Państwa firmą, wykreślamy z naszej listy Klientów. Pracownik może kontynuować pakiet medyczny na zasadach indywidualnych.

 • Czy jest w ofercie medycyna pracy?

Pakiety Medyczne S7 oferują w swym zakresie Medycynę Pracy dla pracodawców zatrudniających od 10 pracowników wzwyż. Zapytaj o ofertę: Pakiety z Medycyną Pracy.

 • Czy jest możliwość dopisania kogoś spoza firmy?

Tak, oczywiście można dopisać osoby z zewnątrz firmy, np. partnera/partnerkę, dzieci.

 • Czy można zmienić pakiet z indywidualnego na firmowy?

Tak, po okresie 12 miesięcy.

 • Czy pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na ochronę zdrowia pracowników?

Od 1 stycznia 2007 r. pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie wydatki poniesione na ochronę zdrowia pracowników (w tym również koszty abonamentu medycznego czy szczepionek przeciwko grypie).

 • Pakiet medyczny dla pracownika a obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne?

Pracodawca finansujący (nawet w znacznej części) pakiet medyczny i tym samym umożliwiający pracownikowi uzyskanie usług medycznych po cenach niższych niż rynkowe, zwolniony jest od obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za to świadczenie. Warunkiem koniecznym jest jednak to, by wykupienie świadczenia miało swoje oparcie np. w wewnętrznych regulacjach zakładu pracy dotyczących wynagradzania. Pracownik musi też ponieść jakąś (nawet mocno symboliczną) odpłatność za takie świadczenia.

 • Czy do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest wliczana wartość pakietu medycznego?

Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie jest wliczana wartość pakietu medycznego udostępnionego pracownikowi, w części sfinansowanej przez pracodawcę. Warunkiem jest jednak, by takie świadczenie pracodawcy dla pracownika wynikało z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub innych przepisów o wynagradzaniu, a także, by pracownik współfinansował to świadczenie (choćby symboliczną złotówką).

 • Jaki jest koszt imiennej Karty Pacjenta dla jednego pracownika?

5 zł – jest to opłata jednorazowa doliczana do pierwszej faktury za pakiety medyczne.